using System;

Impresum

Vydavateľ

OPENLANE Europe NV
Grijpenlaan 19A
3300 Tienen, Belgicko

Tel. č.:  +32 (0)16 38 00 68
Fax č.:      +32 (0)16 38 00 69
e-mail:   [email protected]

DPH: BE0867129223
BNP PARIBAS FORTIS BANK LEUVEN
IBAN: BE85001436570606
Bic/Swift: GEBABEBB

 

Právna doložka

 
Spoločnosť OPENLANE Europe NV zabezpečuje, že informácie a údaje na jej stránke www.openlane.eu a všetkých ostatných doménach sú správne. Spoločnosť však nezodpovedá za presnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií a údajov ani za ich aktuálnosť alebo úplnosť. To platí aj pre všetky iné priamo alebo nepriamo uvedené internetové stránky, ktoré sú prepojené hypertextovými odkazmi. OPENLANE Europe NV a jej dcérske spoločnosti nie sú zodpovedné za obsah ktorejkoľvek stránky navštívenej prostredníctvom týchto hypertextových odkazov. Okrem toho spoločnosť OPENLANE Europe NV nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody vrátane ušlého zisku vyplývajúce z používania stránky www.openlane.eu, ako aj informácií a údajov na stránke.

Spoločnosť OPENLANE Europe NV si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmenu alebo doplnenie poskytnutých informácií a údajov.

Obsah tejto stránky, najmä všetky texty, obrázky, grafické prvky, logá, obrázky z webových kamier, audio a video záznamy a animované súbory sú chránené autorským zákonom a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Logá, obrázky z webových kamier, audio a video záznamy a animované súbory nachádzajúce sa na stránke OPENLANE nesmú byť ukladané alebo kopírované bez predchádzajúceho povolenia OPENLANE Europe NV.

Texty, obrázky, grafika, logá atď. nachádzajúce sa na stránke OPENLANE nemôžu byť zmenené ani kopírované na komerčné účely ani sa nesmú používať na iných internetových stránkach. Zobrazenie na iných internetových stránkach zameraných na predaj automobilov, ako napríklad mobil.de a autoscout24.de, je prísne zakázané. Všetky značky a logá uvedené na stránke OPENLANE sú chránené ochrannými známkami.

Všetky informácie údaje, ich používanie a registrácia na stránke OPENLANE, ako aj všetky činnosti, povolené a nevykonané akcie týkajúce sa stránky OPENLANE, sa riadia výlučne belgickým právom. Miesto výkonu činnosti a výhradné miesto súdnej príslušnosti je Leuven, Belgicko.

Vaše výhody

Bezplatná registrácia
Výhradne pre obchodníkov s automobilmi
Zaregistrujte sa teraz!